Data Pegawai Tahun 2017

A. Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-Laki 28
Perempuan 18
Jumlah 46
B. Berdasarkan Eselon
Eselon II 1
Eselon III 4
Eselon IV 9
Staf PNS 26
Tenaga Kontrak 4
Tenaga Teknis Upahan 2
Jumlah 46
C. Berdasarkan Golongan
Golongan IV 4
Golongan III 19
Golongan II 17
Tenaga Kontrak 4
Tenaga Teknis Upahan 2
Jumlah  46
D. Berdasarkan Pendidikan Terakhir
S2 5
S1/DIV 13
DIII 7
SLTA 17
SLTP 3
SD 1
Jumlah 46